The StoryAbout the AllianceEuropean Shark WeekNews ArchivePublications
Home > News Archive > Press Releases 
arrow Send this link to a friend  arrow Print this page

Zdecydowane TAK Europarlamentarzystów dla wzmocnienia zakazu odpłetwiania rekinów!
  
Z trudem wywalczona decyzja była ostatnią przeszkodą na drodze do wyeliminowania unijnych luk prawnych 
 
22 listopad 2012

    
STRASBURG - Organizacja Shark Alliance z radością powitała wyniki parlamentarnego głosowania w sprawie likwidacji luk prawnych w unijnym zakazie odpłetwiania rekinów (praktyce odcinania płetw i wyrzucania tuszy z powrotem do morza). Po latach debaty 566 członków Parlamentu Europejskiego zagłosowało za przyjęciem raportu popierającego propozycję Komisji Europejskiej, nakładającą wymóg wyładunku wszystkich rekinów z płetwami naturalnie przytwierdzonymi do tuszy. 
 
„Głosowanie Parlamentu jest kamieniem milowym w ogólnoświatowych wysiłkach na rzecz położenia kresu marnotrawnej praktyce odpłetwiania rekinów”, oświadczyła Sandrine Polti, doradca ds. polityki w sprawie rekinów Pew Environment Group i Shark Alliance. „Nasza koalicja pracowała na rzecz tej reformy, a także na rzecz innych zasadniczych reform europejskiej polityki w sprawie rekinów od ponad sześciu lat, dlatego ogromnie ucieszył nas wynik dzisiejszego głosowania, a także postępu, jaki z niego wynika.”
 
Rozporządzenie unijne z 2003 roku zakazujące odpłetwiania zawierało możliwość wyjątków, dzięki którym rybacy posiadający specjalne zezwolenia mogli usuwać płetwy rekinom na pokładach jednostek i mogli osobno wyładowywać płetwy i tusze. Przestrzeganie tego wymogu jest monitorowane za pomocą skomplikowanego procesu pomiarów i porównywania masy płetw z masą całego rekina, co umożliwia odpłetwianie bez  ryzyka wykrycia tego procederu.
 
W 2006 roku Parlament Europejski wezwał do poprawienia unijnego zakazu odpłetwiania, a w roku 2010 zwrócił się do Komisji o złożenie propozycji, która położy kres usuwaniu płetw rekinom na morzu. Propozycja Komisji złożona w listopadzie 2011 r. uzyskała poparcie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa i parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczęństwa Żywności (ENVI)wiosną 2012 roku. Obrady  Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (PECH) były trudne i trwały bardzo długo , gdyż kilku europarlamentarzystów prowadziło intensywną walkę o zachowanie luk prawnych.
Press release
Organizacja Shark Alliance z radością powitała wyniki parlamentarnego głosowania w sprawie likwidacji luk prawnych w unijnym zakazie odpłetwiania rekinów (praktyce odcinania płetw i wyrzucania tuszy z powrotem do morza).
Related Links
Related News
*
Call to action for Italian MEPs: Keep the fins on - no exceptions! - 18 Nov 2012
* Close and Confusing Shark Finning Vote in Parliament - 19 Sep 2012
* In UE Ultimi Passi Decisivi Nella Lotta Contro Il Finning E La Mattanza Degli Squali - 18 Sep 2012

Related Videos
* Finning bans made simple video
* EU Shark Finning Regulation Debated in European Parliament - 01 Mar 2012
* Researching the fin trade

Related Publications
* Expert Advice on Shark Fin-to-Carcass Ratios &
Finning Ban Enforcement

* Read our latest briefing document here
„Gratulujemy Komisji Europejskiej z tytułu jej długotrwałych wysiłków i wyrażamy wdzięczność 25 Ministrom odpowiedzialnym za sprawy rybołówstwa oraz setkom europarlamentarzystów, którzy poparli wzmocnienie unijnego zakazu, a także dziesiątkom tysięcy obywateli Unii Europejskiej, którzy ich do tego zachęcali” oświadczyła Polti. „Organizacje należące do Shark Alliance będą ze sobą w dalszym ciągu współpracowaćna rzecz zapewnienia przestrzegania i promowania zasady „przytwierdzonych płetw”. Wciąż będziemy działać aby zapewnić  wprowadzenie krajowych i międzynarodowych limitów połowowych, aby w pełni poradzić sobie z nadmiernymi połowami na rekiny”.
 
Uwagi dla wydawców:
W celu uzyskania bliższych informacji, i wywiadów prosimy o kontakt z Agnieszką Wieczorek, agnieszka@communicaionsinc.co.uk, tel. 500 393 567
 
Dostępne są zdjęcia i grafika, a także nasi rzecznicy prasowi mogący udzielać wywiadów w wielu językach.
  
Shark Alliance jest koalicją ponad 130 organizacji działających w dziedzinie ochrony przyrody bazującej na badaniach naukowych. Shark Alliance została założona i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody Pew Charitable Trusts.
Poskimi członkami Shark Alliance są:
◦ Fundacja Nasza Ziemia
◦ Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
◦ PANDA Fundacja na rzecz rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
 
Proceder odpłetwiania jest napędzany popytem na popularną w wielu azjatyckich krajach zupę z płetwy rekina.
 
Jednostki pływające Unii Europejskiej dokonują rocznie wyładunku ponad 100 tysięcy ton rekinów i rei (głównie żarłacza błękitnego) na całym świecie. Hiszpania niezmiennie poławia ponad połowę wyładunku rekinów i rei, oraz trzy czwarte odłowionych żarłaczy błękitnych.
 
Obecnie rybacy unijni posiadający specjalne zezwolenia mogą usuwać na morzu płetwy pod warunkiem zachowania na pokładzie tuszy.  Przestrzeganie rozporządzenia jest monitorowane za pomocą skomplikowanego i wyjątkowo łagodnego przelicznika relacji masy płetw do tuszy, który umożliwia odpłetwianie bez żadnego ryzyka wykrycia tego procederu. Portugalia i Hiszpania są jedynymi krajami w Unii Europejskiej, które ciągle wydają takie zezwolenia. 
 
Metoda „płetw przymocowanych do tuszy” jest metodą zalecaną przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa oraz przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Metoda ta jest też wymieniana jako najlepsza metoda egzekwowania zakazu odpłetwiania w wielu rezolucjach ONZ, a także w Konwencji o Planie Ochrony Migrujących Gatunków Wielorybów. 
   
Politykę „przytwierdzonych płetw” stosują USA i Tajwan, a także rosnąca liczba krajów, w tym w Ameryce Środkowej.
  
Obecnie zezwolenia na odpłetwianie wydawane są jedynie hiszpańskim i portugalskim taklowcom poławiającym rekiny na całym świecie, najczęściej bez żadnych limitów. Rok temu Komisja zaproponowała zniesienie wydawania zezwoleń z uwagi na trudności w egzekwowaniu przepisów.
 
      

arrow Back to top